ZNANSTVENA INFORMATIKA   INFORMATION SCIENCE

 

 

 
ZNANSTVENA INFORMATIKA  / INFORMACIJSKA ZNANOST
SCIENTIFIC INFORMATION / INFORMATION SCIENCE
Katedra za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko
Oddelek za agronomijo,  Biotehniška fakulteta,  Univerza v Ljubljani
Department of Agronomy, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
 

  

 

Prof. dr. Tomaž Bartol   tomaz.bartol (:) bf.uni-lj.si   (:)=@

 

Osebna bibliografija    personal bibliography

 

Google Scholar Citations

 

RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO (RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECTS)

Blogspot Information Science Agriculture

ŠTUDIJSKA GRADIVA IN SPLETNI IZDELKI   (WWW DOCUMENTS AND PRODUCTS)

Nekateri od teh glosarjev so dostopni tudi prek:
-
GlossaryLinks - The Terminology Coordination Unit of the Directorate-General for Translation of the European Parliament (termcoord.eu)
-EVROTERM večjezična terminološka zbirka  go to: slovarji

 

Updated: 2016

Drugo