ZNANSTVENA INFORMATIKA   INFORMATION SCIENCE

 

 

 
ZNANSTVENA INFORMATIKA   INFORMATION SCIENCE (spletna stran na domeni bf.uni.si)
Katedra za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko
Oddelek za agronomijo,  Biotehniška fakulteta,  Univerza v Ljubljani
Department of Agronomy, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
 

  

 

 

 

PEDAGOŠKI PROCES   (TEACHING ACTIVITIES)

 

 

 ---> UN BSc AGRONOMIJA 2014/2015 BIOTEHNIŠKA INFORMATIKA

 

 


Osebna bibliografija    personal bibliography

Prof. dr. Tomaž BARTOL   tomaz.bartol(:)bf.uni-lj.si   (:)=@

 

 

RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO (RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECTS)

Blogspot Information Science Agriculture

SPLETNI IZDELKI   (WWW DOCUMENTS AND PRODUCTS)

SLOVENSKI NACIONALNI CENTER AGRIS

SLOVENIAN NATIONAL AGRIS CENTRE

AGROWEB SLOVENIJA AGROWEB SLOVENIA

Drugo