Agronomija B.Sc.                 avtor:  Melissa Jarquin

Biotehniška informatika          2014/2015

Tomaž Bartol

 Referenčno gradivo

 Interaktivni razlagalni priročnik in geslovnik izbranih pojmov

 AGROTEZAVER. Flora in favna: Latinsko-slovensko-angleški geslovnik rastlin in živali

 T. Bartol: Osebna bibliografija s področja znanstveno informacijskih aplikacij

 

 Povezave

 Informacijski viri BF (iz prostorov BF)

 Knjižnica in INDOK Odd. za agronomijo

 AgroWeb Slovenija

 DiKUL - Digitalna knjižnica UL (CTK)

 Mrežnik - Portal informacijskih virov (NUK)

 

 Izbrana poglavja iz elektronskega učbenika Biotehniška informatika in dokumentacija

Spremno gradivo k vajam

Iskalni portali

Listi za izpolnjevanje nalog

 

 

Appendix (drugo)