Title: 

International scatter of salvia-related articles in serial publications and availability of core salvia-related serials in the libraries in Slovenia [full text]

Author(s): 

 Tomaž BARTOL ( Tomaz Bartol, T Bartol )

 

 

Source: 

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo  a 1999, vol. 73, no. 1, p. 231-244 ( a formerly Zbornik; continues as Acta agriculturae Slovenica)

ISSN:

 

Doc. Type:

Research Article

Language

English

 

 

Abstract:

Scatter of information on medicinal plant genus Salvia in international journals via bibliographic records in major international life-sciences databases (AGRIS, CAB Abstracts, Derwent Biotechnology Abstracts, Embase, FSTA, ISTP, Life Sciences Collection, Medline, Napralert; SCI (SciSearch), and to a limited extent in the Chemical Abstracts and the Biological Abstracts) was  investigated. An experimental union database in order to exclude all the duplicates was compiled. Some 1600 different references for the period 1986-1995 were obtained. 1274 referencesarticles that were judged as relevant by an end-user from the field were considered for further investigation. These were extracted from 503 different journals. 629 relevant references amongst the 1274 were available in Slovenian libraries in each pertaining year. 421 amongst 1274 were indexed by SCI. 322 of SCI references were available in Slovenia. The nucleus of 14 core journals (amongst 503) contains approximately a third of all relevant references/articles with the most productive journal containing as many as 116 Salvia-related articles not being directly available in Slovenia. 6 are not indexed by SCI. Regardless of the zone in the bibliograph some 50% of articles are available in Slovenia, on the other hand the available articles/journals appear on average in more than 2 copies what leaves some room for improved subscription policy.

 

 

Keywords:

sage, S. officinalis, aromatic plants, condiments, drug plants, ethnobotany, healing herbs, herbal drugs, herbal medicine, herbal remedies, herbal supplements, herbs, medicinal crops, medicinal herbs, medicinal plants, natural drugs, natural healing, natural products, natural remedies, officinal plants, pharmaceutical plants, phytomedicinals, phytopharmaceuticals, plant drugs, spice plants, spices, traditional medicine, bibliographic databases, bibliometric analysis, bibliometrics, classification, data analysis, data bases, databases, data collection, documentation, indexing, information retrieval, information science, scientific information, journals, keywords, keywords, libraries, library research, library science , publications, science, scientometric analysis, scientometrics, subject headings, agriculture, biosciences, agronomy, plant science, bibliography, bibliographies, information scatter, mapping of science

 

 

a Address:

Chair of Information Science, Department of Agronomy, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, SLOVENIA

 

 

Naslov:

Mednarodna distribucija člankov o rodu Salvia v serijskih publikacijah in dostopnost osrednjih serijskih publikacij v knjižnicah v Sloveniji

 

 

Izvleček

Preučevali smo distribucijo informacij o kadulji (Salvia) v mednarodnih revijah, in sicer prek bibliografskih zapisov v mednarodnih podatkovnih zbirkah (AGRIS, CAB Abstracts, Derwent Biotechnology Abstracts, EMBASE, FSTA, ISTP, Life Sciences Collection, MEDLINE, NAPRALERT; SCI (SciSearch) in delno v Chemical Abstracts ter Biological Abstracts). Iz vseh zapisov smo sestavili skupno zbirko, da bi izločili podvajanja istih člankov v različnih zbirkah. Zbirka je za obdobje 1986-1995 štela 1600 referenc različnih tipov dokumentov - večinoma člankov. Od tega smo dalje obdelali le 1274 takih, ki jih je uporabnik ocenil kot relevantne članke. Izvirali so iz 503 različnih revij. 629 člankov od 1274 je bilo dostopnih v revijah v knjižnicah v Sloveniji. 421 od 1274 je indeksiral SCI, 322 od le-teh je bilo dostopnih tudi v Sloveniji. Jedro osrednjih 14 revij (od 503) je zajelo kar tretjino člankov od 1274, najbolj plodna revija, ki pa ni dostopna pri nas, pa kar 116. & revija iz jedra SCI ne indeksira. Povprečno je v Sloveniji direktno dostopnih približno polovico revij/člankov, le-ti pa so sicer dostopni povprečno vsej v dveh izvodih, tako da obstaja nadaljnja možnost za racionalnejšo nabavo literature v knjižnicah.

 

 

Ključne besede

Žajbelj, zdravilne rastline, zdravilna zelišča, dišavnice, rastlinske droge, aromatske rastline, bibliografske zbirke, bibliometrične analize, bibliometrija, klasifikacija, analiza podatkov, podatkovne zbirke, baze podatkov, podatkovne baze, zbiranje podatkov, dokumentalistika - dokumentacija, indeksiranje, iskanje informacij, znanstvena informatika - informacijska znanost, revije - časopisi, ključne besede, knjižnice, bibliotekarstvo, objave, publikacije, znanost, scientometrične analize, scientometrija, predmetne oznake, kmetijstvo - biotehnika, bioznanosti, agronomija, znanost o rastlinah, bibliografija, bibliografije, razkropljenost informacij, kartiranje znanosti

 Source: Selected bibliography of scientific and research articles and other documents: agriculture, bibliometrics, scientometrics, information science, scientific information, documentation

Vir: Izbrana bibliografija znanstvenih člankov in drugih dokumentov