BIOTEHNIŠKA INFORMATIKA IN DOKUMENTACIJA

 Tomaž Bartol

  Katedra za informatiko, Oddelek za agronomijo

  Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

 

 KAZALO

  Prvi del    Samostojne vsebinske enote (.pdf + .html)

  Drugi del  Razlagalni seznam pojmov in spletne povezave (.html)

  Viri  (.html)

 

 

 

 PRVI DEL: Samostojne vsebinske enote

 

UVODNE STRANI

Št. str.a

 Uvod

2

 Znanstvene informacije - Dokumenti, informacijski viri

8

 

 

BIBLIOGRAFSKE PODATKOVNE ZBIRKE IN ELEKTRONSKI ČASOPISI

 

 Bibliografske zbirke, elektronski časopisi - ponudniki informacij

5

 Bibliografske zbirke, zbirke elektronskih časopisov - struktura in formati

4

 

 

DOKUMENTI - STRUKTURA IN TIPOLOGIJA

 

 Dokumenti - navajanje virov v znanosti

1

 Dokumenti - struktura dokumentov v znanosti

1

 Dokumenti - struktura zapisov AbiInform, Business Source Premier

1

 Dokumenti - struktura zapisov Agricola, Agris

1

 Dokumenti - struktura zapisov Agris (vhodni dokument)

1

 Dokumenti - struktura zapisov CAB Abstracts

1

 Dokumenti - struktura zapisov Cobiss-Cobib

2

 Dokumenti - struktura zapisov Current Contents, SCI

1

 Dokumenti - struktura zapisov disertacij v različnih zbirkah

1

 Dokumenti - struktura zapisov elektronski časopisi

1

 Dokumenti - struktura zapisov Medline, Pascal

1

 Dokumenti - struktura zapisov pri standardih in patentih

1

 Dokumenti - struktura zapisov Sociological Abstracts, Francis

1

 Dokumenti - struktura zapisov TreeCD (CABI)

1

 Dokumenti - struktura zapisov Web of Science

1

 Dokumenti - tipologija Cobiss-Cobib

1

 Dokumenti - tipologija v zbirki Agris

1

 Dokumenti - tipologija v zbirki TreeCD (CABI)

1

 Dokumenti - tipologija znanstvenih in strokovnih dokumentov v različnih zbirkah

1

 

 

KLASIFIKACIJSKI SISTEMI IN PREDMETNE OZNAKE

 

 Klasifikacije - biotehniške in biološke

9

 Klasifikacije - druge specializirane in znanstvene

5

 Klasifikacije - splošne

17

 Klasifikacije - tezaver, hierarhična struktura standardnega tezavra

3

 Klasifikacije - tezaver, primerjalna struktura več tezavrov

4

 Klasifikacije - UDK - Univerzalna decimalna klasifikacija

3

 Klasifikacije in indeksiranje - isti dokument v različnih zbirkah

2

 Klasifikacije in indeksiranje - različni dokumenti v različnih zbirkah

3

 

 

KRATICE IN OKRAJŠAVE

 

 Kratice ISO - države

1

 Kratice ISO - jeziki

1

 Kratice, okrajšave in kratke fraze v akademskih dokumentih (html)

6

 Kratice, okrajšave pojmov (html)

20

MEDNARODNI INFORMACIJSKI CENTRI

 

 Mednarodni centri - NAL

3

 Mednarodni centri - WAICENT

3

 

 

RAČUNALNIŠKO ISKANJE

 

 Računalniško iskanje - iskalni operatorji

1

 Računalniško iskanje - iskanje po specifičnih poljih

1

 Računalniško iskanje - krajšanje in maskiranje

1

 Računalniško iskanje - program OVID - Cab Abstracts

3

 Računalniško iskanje - program SPIRS - Agris

2

 Računalniško iskanje - WWW Google

2

 Računalniško iskanje - zbirka Agris, Agricola - www

2

 Računalniško iskanje - zbirka Business Source Premier

2

 Računalniško iskanje - zbirka Cobiss-Cobib

4

 Računalniško iskanje - zbirka Digital Disertations

2

 Računalniško iskanje - zbirka ISI Current Contents Connect

1

 Računalniško iskanje - zbirka ISI Current Contents na disketah

2

 Računalniško iskanje - zbirka ISI Web of Science

1

 Računalniško iskanje - zbirke polnih besedil Science Direct

1

 Razkropljenost informacij

1

 

 

Skupaj strani a   .pdf

119

Skupaj strani a  .html (srednja velikost znakov)

26

 ------

a ločeno številčenje za vsako enoto posebej

 

 

DRUGI DEL: Razlagalni seznam pojmov in spletne povezave

Skupaj strani  .html (srednja velikost znakov)

33

 

 

VIRI

Skupaj strani  .pdf

4

 

 

Copyright ©  April 2004